Střelba

Od roku 2009 jsou střelba z laserové pistole a běh spojeny do jedné společné části. V rámci 3000m dlouhé běžecké tratě absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici čtyři střelecké položky do terče o průměru 59,5mm vzdáleného 10m.

Maximální časový limit na každou sérii je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá.

 

Závodníci startují do kombinované části handicapovým systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Za celkový čas 13:20,00 získává pětibojař 500b.. Každá vteřina nad anebo pod tuto hranici odpovídá jednomu bodu. Pořadí v cíli kombinované části odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.

 

Ve štafetových soutěžích absolvuje každý člen týmu vždy trať 3x600m se dvěmi střeleckými položkami.

 

„Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované části je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje.“ (Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).
Kombinovaná část je novým oficiálním soutěžním formátem moderního pětiboje od 1. 1. 2009.

 

Testovací reklama