Disciplíny a pravidla

Moderní pětiboj je sportovní víceboj, který se skládá z pěti samostatných disciplín. Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích tabulek. Závodník, který v konečném součtu získá nejvyšší počet bodů, je vítězem pětibojařské soutěže.

V moderním pětiboji závodí muži i ženy v soutěžích jednotlivců, tříčlenných družstev mužů i žen, dvoučlenných štafet mužů, žen a smíšených. Soutěže je možné rozdělit podle věkových kategorií. Vedle nejprestižnější seniorské kategorie se na mezinárodní úrovni závodí ještě v kategoriích mladšího a staršího dorostu (do 16, resp. 18 let), juniorů (do 21 let) a v kategorii veteránů (nad 40 let).

Nejvýznamnější soutěží v moderním pětiboji jsou olympijské hry, v jejichž programu jsou individuální soutěže mužů i žen. Každoročně je pořádáno nejen mistrovství světa (MS), ale i mistrovství jednotlivých kontinentů. V rámci MS i kontinentálních šampionátů jsou organizovány jak individuální, tak i týmové soutěže.

Nejvýznamnější dlouhodobou soutěží je Světový pohár. Ze tří nejlepších výsledků jednotlivých pětibojařů za posledních 12 měsíců se sestavuje průběžně Světový pětibojařský žebříček PWR. Všechny nejvýznamnější soutěže, s výjimkou OH a finále Světového poháru (FSP), jsou organizovány jako tříkolové. Z kvalifikací postupuje 36 závodníků do semifinálových skupin. Následně se do finálového závodu probojuje 18 nejlepších.

 

Šerm kordem

Utkání se odehrávají na planši o rozměrech 14 x 1,5 m. Podle soutěžních pravidel platných od 1. 1. 2015 je šermířská soutěž rozdělena na dvě části. V základním kole (označovaném jako "Ranking Round") se závodníci utkávají systémem "každý s každým" na jeden vítězný zásah. Pokud v časovém limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70 % duelů znamená 250 pětibojařských bodů. Při klasické finálové soutěži s 36 účastníky má jedno vítězství hodnotu 6 bodů (bodový rozdíl představuje v závěrečné kombinované části časovou diferenci 6 s). Na základní kolo šermířské soutěže navazuje tzv. bonusové kolo ("Bonus Round"). Za každé vítězství v tomto kole získávají závodníci jeden bod. K zápasům bonusového kola nastupují závodníci podle umístění v základním kole. Časový limit na každý zápas je 45 vteřin. Prvním utkáním bonusového kola je zápas mezi závodníky, kteří se v základním kole umístili na 36. s 35. místě. Vítěz utkání postupuje do utkání proti 34., vítěz tohoto utkání proti 33. atd. V případě, že se žádnému ze soupeřů nepodaří utkání v časovém limitu rozhodout, vítězem zápasu se stane závodník, který skončil lépe v základním kole. Pokud vítěz základního kola zvítězí zároveň v bonusovém kole (tzn. vyhraje závěrečný zápas bonusového kola), do celkové klasifikace získá 2 body. 
Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na 1-4 zásahy podle počtu zúčastněných týmů. Opět 70% všech vítězných zásahů přinese týmu 250 bodů, hodnota jednoho vítězství závisí na počtu týmů v soutěži a většinou se pohybuje okolo 3 bodů. Ostatní pravidla jsou shodná s individuální soutěží.

 

Plavání

Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 m volný způsob podle pravidel plavecké federace FINA. Hranici 250 pětibojařských bodů odpovídá pro obě kategorie čas 2:30,00. Každých 0,33 s má hodnotu 1 bodu odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s.
V závodě štafet se plave disciplína 2x100m v. zp a 250 bodů je čas 2:30,00. Soutěže mohou probíhat pouze na bazénech splňující standardy FINA, resp. UIPM.

 

Jízda na koni

Obsahem této disciplíny je parkúrové skákání. Závodník má v rámci soutěže za úkol překonat parkúr s 12 překážkami, resp. 15 skoky. Dle pravidel UIPM musí parkúr obsahovat v seniorské kategorii minimálně 7 skoků vysokých 120 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně "L". Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení s koněm včetně pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkúru v časovém limitu je ohodnoceno 300 pětibojařskými body. Všechny chyby na parkúru a překročení časového limitu je penalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot (např. porušení obrysu překážky: -7 bodů, odmítnutí poslušnosti koně: -10 bodů, pád koně či jezdce: -10 bodů, překročení časového limitu o 1s: -1 bod atd.).
V závodě štafet obsahuje parkúr 8 samostatných skoků, které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou v předávacím území. Chyby jsou opět penalizovány podle příslušných tabulek.

 

Kombinovaná část: střelba + běh

Spojuje dvě disciplíny - střelbu z laserové pistole a běh - do jedné společné části. O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. Závodníci startují do této části handicapovým systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Celková délka běžecké tratě je 3000m a je rozdělena do pěti 600m úseků. Po každém běžeckém úseku absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku do terče o průměru 59,5mm vzdáleného 10m. Maximální časový limit na každou sérii je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá. Za celkový čas 13:20 získává pětibojař 500 b., každá vteřina nad anebo pod tuto hranici odpovídá 1bodu. Pořadí v cíli „kombinované části“ odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.
Ve štafetových soutěžích absolvuje každý člen týmu vždy trať 3x600m se dvěmi střeleckými položkami.

„Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované části je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje.“
(Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).
Kombinovaná část je novým oficiálním soutěžním formátem moderního pětiboje od 1. 1. 2009.

Testovací reklama