Běh

Od roku 2009 je běh spojený se střelbou z laserové pistole. Celková délka běžecké tratě je 3000m a je rozdělena do pěti 600m úseků. Po každém běžeckém úseku absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku.

Maximální časový limit na každou střeleckou sérii je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen. Čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá.

 

Závodníci startují do kombinované části handicapovým systémem. Časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Za celkový čas 13:20,00 získává pětibojař 500b., každá vteřina nad anebo pod touto hranicí odpovídá jednomu bodu. Pořadí v cíli kombinované části odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.

 

O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu.

 

Ve štafetových soutěžích absolvuje každý člen týmu vždy trať 3x600m se dvěmi střeleckými položkami.

 

Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované části je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje." (Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).

 

Testovací reklama