Vyjádření ČSMP ke změnám v moderním pětiboji

05.11.2021

 Oznámení o rozhodnutí výkonného výboru mezinárodní federace UIPM nahradit v programu pětibojařských soutěží jízdu na koni jinou disciplínou jsme přijali s velkými rozpaky.

Způsob, kterým členové výboru ke svému rozhodnutí došli bez jakékoli diskuze s národními federacemi a rozhodli v situaci vyšší moci, považujeme za porušení zásadních standardních rozhodovacích postupů mezinárodní federace a předáme jej k přezkoumání právnímu oddělení ČSMP. 

Obecně se nebráníme změnám, které mohou přispět k dalšímu rozvoji našeho sportovního odvětví. Za zásadní hendikep moderního pětiboje však nepovažujeme obsah jezdecké disciplíny, ale především způsob řízení jezdeckých soutěží ze strany mezinárodní pětibojařské federace, která opakovaně není schopna zajistit jejich korektnost a odpovídající prezentaci. Nastalá situace je jen vyústěním dlouholetého problému.

Testovací reklama