Prezidentem mezinárodní federace moderního pětiboje byl znovu zvolen Klaus Schormann. I nadále se počítá s vyřazením jízdy na koni

29.11.2021

 I v dalším volebním období povede mezinárodní federaci moderního pětiboje Klaus Schormann. Rozhodl o tom volební kongres, který se online formou uskutečnil o posledním listopadovém víkendu. Schormann, který je ve vedení UIPM od roku 1993, byl zvolen už poosmé.

Pro Schormanna v tajné volbě hlasovalo 72 z téměř stovky zúčastněných zemí. Řada aktivních závodníků i celých národních federací přitom hlasitě volá po jeho rezignaci. „Přestože se před kongresem zvedla opravdu mimořádná vlna odporu proti současnému vedení unie ze strany závodníků, a přestože se proti krokům, ke kterým se vedení unie rozhodlo, ostře vymezila řada národních federací včetně té naší, výsledky hlasování to vůbec neovlivnilo. Důvěra naprosté většiny aktivních pětibojařů ve vedení unie je přitom aktuálně prakticky nulová. Pro mě osobně je to těžko pochopitelné,“ komentoval se zklamáním výsledek volby zástupce českého moderního pětiboje Jakub Kučera.

Znovuzvolení Klause Schormanna napomohl podle Kučery i systém hlasování, podle něhož má hlas každé národní federace stejnou váhu. „Na první pohled to samozřejmě vypadá krásně, spravedlivě a demokraticky. V praxi to ale znamená, že hlasy federací, za kterými stojí staletá historie, komplexní zázemí a mnohatisícová základna závodníků, mohou přehlasovat pětibojařsky rozvojové země, jejichž závodníci se nikdy žádné soutěže v rámci unie nezúčastnili. Ovlivnit názory zástupců takových zemí, kteří se v určité problematice objektivně ani nemohou orientovat, je pak pro vedení unie samozřejmě snazší,“ konstatoval český reprezentační kouč. „Jedním prezentovaných úkolů unie je masivní expanze do asijských a především afrických zemí. Při hlasování o budoucnosti moderního pětiboje pak dochází k paradoxní situaci, kdy hlasy Maďarska, Velké Británie, Austrálie, Kanady, Ukrajiny nebo České republiky jsou stejně významné jako hlasy Burundi, Čadu nebo Súdánu. Tedy zemí, které v oficiální databázi UIPM nemají jediného závodníka s mezinárodní licencí.“

Změna soutěžního formátu a vyřazení jízdy na koni

Vedle volby prezidenta a členů výkonného výboru bylo náplní letošního kongresu také hlasování navržených změnách soutěžních pravidel a dalším směřování celého sportovního odvětví. Byl odhlasován nový formát mezinárodních soutěží, který bude platit i pro olympiádu v Paříži 2024. Nově budou mezinárodní soutěže probíhat na jednom místě a ve vícekolovém eliminačním formátu. Celá pětibojařská soutěž potrvá v každém kole přibližně 90 minut.

I přes vlnu protestů a nesouhlas závodníků napříč celým světem byla na kongresu potvrzena cesta k vyřazení jízdy na koni z pětibojařských soutěží od roku 2025. Změnu statutu UIPM, která by pravděpodobně skončila u sportovní arbitráže, vedení mezinárodní federace zatím neřešilo. Hlasovat o tak velké změně může totiž za určitých podmínek až příští kongres. Bylo však schváleno prohlášení, že vyřazení jízdy na koni a její nahrazení jinou disciplínou je nezbytným krokem pro budoucnost moderního pětiboje. Český svaz moderního pětiboje je jednou z šestnácti národních federací, které se proti této rezoluci postavily. „Je to pro mě velké zklamání. Současné vedení unie nevidí problém tam, kde ho vidíme my, tedy v jejich neschopnosti odpovídajícím způsobem zajišťovat a prezentovat jezdeckou disciplínu i moderní pětiboj jako celek,“ mrzí Kučeru. „Další cestu moderního pětiboje vidí UIPM především v naplňování kritérií, které v současnosti vyžaduje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) pro odvětví zařazená do programu letních olympijských her a podle kterých jednotlivé sporty také následně hodnotí. Televizní přenosy, celosvětová expanze, maximální nárůst členské základny, jednoduchá dostupnost ve všech světových regionech, výhradně pozitivní prezentace odvětví v médiích, kladné vnímání daného sportu zejména u mladé generace na sociálních sítích a v neposlední řadě představy sponzorů a dalších partnerů, kteří jednotlivá sportovní odvětví podporují. To je teď podle názoru představitelů unie stěžejní, protože je to měřitelné. V tomto kontextu je jízda na koni pro moderní pětiboj přítěží. UIPM se rozhodla přeměnit moderní pětiboj na masově populární sport dostupný pro všechny,“ shrnul Kučera.

Nová disciplína

O disciplíně, která by měla jízdu na koni nahradit, zatím jasno není. Pro její výběr vytvořila UIPM speciální komisi s vlastním rozpočtem. Její výstupy by měly být zveřejněny v řádu několika měsíců tak, aby konkrétní změnu pravidel, a tedy i statutu UIPM, mohl přijmout kongres na podzim příštího roku. „Protože ale definitivní rozhodnutí o programu olympiády v Los Angeles 2028 musí padnout už v únoru 2022, vstoupila UIPM do jednání s programovou komisí MOV s představou, že jízda na koni bude pro hry v Los Angeles nahrazena jinou, zatím ale blíže nespecifikovanou disciplínou. Osobně mám pochyby, zda je takový postup pro MOV vůbec akceptovatelný. Vedení unie rozehrálo s MOV nebezpečnou partii,“ obává se Kučera. Nakolik bude úspěšná, napoví možná už zasedání exekutivy MOV 7.-9. prosince.

Testovací reklama