Oficiální prohlášení Výkonného výboru Českého svazu moderního pětiboje

04.11.2022

Oficiální prohlášení Výkonného výboru Českého svazu moderního pětiboje

Už v dobách antického Řecka byl vítěz olympijského pětiboje považován za nejvšestrannějšího sportovce her. A právě z toho vycházel zakladatel novodobých olympijských her baron Pierre de Coubertain, když roce 1912 vytvořil moderní pětiboj coby maximálně všestranné sportovní odvětví skládající se ze střelby, šermu, plavání, jízdy na koni a běhu. Kdokoli se zřekne své historie, ztratí dle našeho názoru i svoji budoucnost. Nejen proto věříme, že jízda na koni má v moderním pětiboji své nenahraditelné místo.

Vedení ČSMP vždy stálo, stojí a bude stát za svými závodníky. Bránit jejich zájmy považujeme za jeden z našich hlavních úkolů. Proto budeme všemi demokratickými prostředky usilovat o zachování jízdy na koni jako nedílné součásti moderního pětiboje.

Na rozdíl od současného vedení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) nevidíme hlavní problém dalšího rozvoje moderního pětiboje v jízdě na koni, ale v dlouhodobé neschopnosti představitelů UIPM naše sportovní odvětví kompetentně řídit a efektivně prezentovat.

Vyjadřujeme podporu Alexi Watsonovi (OLY) v jeho úsilí stát se vůdčí osobností změn, které jsou z našeho pohledu nezbytné, aby moderní pětiboj splnil kritéria stanovená Mezinárodním olympijským výborem, zajistil si místo v programu olympijských her v roce 2028 a znovu získal svoji prestiž. Zdůrazňujeme, že jsme připraveni spolupracovat na všech aktivitách, které přispějí k rozvoji moderního pětiboje, pomohou nápravě chyb, kterých se vedení UIPM dopouští, ale zároveň nepovedou k deformaci základů našeho sportu.

VV ČSMP 

Testovací reklama