Mezinárodní federace moderního pětiboje rozhoduje o nahrazení jízdy na koni jinou disciplínou

04.11.2021

Velké změny se v nejbližší budoucnosti pravděpodobně dotknou moderního pětiboje. Výkonný výbor mezinárodní federace UIPM dnes zveřejnil své rozhodnutí o vyřazení jízdy na koni z programu pětibojařských soutěží a jejím nahrazení jinou disciplínou. Změna by se měla dotknout všech mezinárodních soutěží od roku 2025.

Olympijský cyklus směřující ke hrám v Los Angeles 2028 bude tak s největší pravděpodobností dalším historickým milníkem celého sportu. Ke změně složení disciplín směřovala mezinárodní federace několik let. Už v roce 2018 byla pod hlavičkou UIPM sestavena komise pro inovace v čele s trojnásobným olympionikem Ivarem Sisniegou, jejímž úkolem je hledat cesty k dalšímu rozvoji sportovního odvětví. Z podkladů této komise vyplývá, že jízda na koni tomuto rozvoji brání. Svědčí o tom například trend stagnujícího počtu závodníků i organizátorů plnohodnotných pětibojařských soutěží. „Jízda na koni je z mnoha důvodů logisticky velmi složitá. Pro řadu pořadatelů je často obtížné ať už z finančních anebo organizačních důvodů uspořádat jezdeckou část moderního pětiboje v takové kvalitě, aby zabezpečili všechny podmínky, které UIPM stanovuje a které jsou zároveň nezbytné k tomu, aby jízda hrála v moderním pětiboji takovou roli, jakou má mít,“ potvrzuje reprezentační trenér českých pětibojařů Jakub Kučera. Znepokojující je pro představitele mezinárodní federace i fakt, že zatímco v mládežnických kategoriích, v nichž se soutěží v trojboji či čtyřboji, zájem o sport mezi závodníky i veřejností rychle roste, do kompletního moderního pětiboje se tento zájem podle nich v takové míře zdaleka nepřenáší. Hlavním důvodem je prý skutečnost, že možnosti zajištění odpovídajícího jezdeckého tréninku jsou v mnoha zemích zásadně omezené.

Dalším důvodem pro nahrazení jízdy na koni je podle představenstva UIPM i tlak společnosti na maximální férovost soutěží tak, aby výsledek skutečně odpovídal výkonnosti jednotlivých závodníků. Třetím důvodem zásadního zásahu do podoby sportu je podle představenstva UIPM i snaha dostát olympijské myšlence. „Obraz olympijských sportovních odvětví musí být v očích veřejnosti jednoznačně pozitivní, což se aktuálně neděje,“ tlumočil Kučera názor představitelů mezinárodní federace s tím, že obraz pětiboje je v současné době i kvůli způsobu prezentace jízdy na koni pokřivený. „Podle analýz, na které se představitelé UIPM odkazují, vnímá sportovní veřejnost pětiboj tak, že jízda není zcela spravedlivá a že výsledek často záleží na štěstí. Navíc tato disciplína nesplňuje mnoho dalších kritérií, která jsou pro dnešní společnost důležitá. A to je pro olympijské hnutí neakceptovatelné,“ shrnul Kučera.

„V posledních dvou dekádách náš sport mnohokrát čelil měnícím se očekáváním moderního světa. Od olympiády v Sydney 2000 kladla postupně tato evoluce důraz na mladé lidi a rodiny, větší hodnotu pro diváka, redukci dopadu na životní prostředí či stoprocentní genderovou vyváženost. Doporučení, která vzešla od komise pro inovace, pouze následují tradici inovace, kterou UIPM má ve svém DNA,“ řekl prezident UIPM Klaus Schormann. „Můžeme být hrdí na to, co naše mezinárodní sportovní rodina dokázala. Nyní přišel znovu čas na to být nebojácní a ambiciózní a tato silná doporučení Mezinárodního olympijského výboru následovat.“

„Nová disciplína může našemu sportu přinést novou hnací sílu a posílit jeho pozici v olympijském hnutí. I nadále bude moderní pětiboj sportem o pěti disciplínách, který plně následuje Coubertinovu myšlenku o psychicky i fyzicky mimořádně schopném závodníkovi,“ ujistil dále Schormann.

Jako nevyhnutelnou vnímá diskutovanou změnu moderního pětiboje také viceprezident UIPM a dlouholetý člen MOV Juan Antonio Samaranche junior. „Je to velmi důležitý moment nejen pro moderní pětiboj, ale i pro celý olympijský program. Musíme se ujistit, že náš sport v současném světě obstojí a bude bezchybný.“

Rozhodnutí představenstva UIPM, které bylo přijato na jeho mimořádném zasedání koncem října, však nemusí být definitivní. Už na příští týden je naplánováno zasedání špiček UIPM se zástupci trenérské, technické a atletické komise v Monaku, kde by se měly dojednávat detaily společného jednání představitelů UIPM s Mezinárodním olympijským výborem. Následně proběhne ve dnech 26.-28. listopadu kongres mezinárodní federace.

Zároveň zatím ale není jasné, která disciplína by měla v moderním pětiboji jízdu na koni nahradit. Technická komise ve spolupráci s výkonným výborem UIPM připravila rozsáhlá kritéria, podle nichž bude náhradní sport zvolen. Definitivní výběr sportu bude mít na starost odborná pracovní skupina, která bude sestavena do čtrnácti dnů. Představitelé federace předpokládají, že definitivní rozhodnutí o disciplíně, která jízdu na koni v moderním pětiboji nahradí, padne možná až na jaře příštího roku.

„Rozhodně si musíme počkat na další kroky a pak budeme reagovat. Pokud bych měl vycházet jen z toho, co zaznělo na dnešním jednání, olympiáda v Paříži se na 100% uskuteční v devadesátiminutovém eliminačním formátu s jízdou na koni. Na druhou stranu pravděpodobnost, že součástí pětibojařských soutěží na hrách v Los Angeles bude i jízda na koni, je prakticky nulová,“ uvedl Jakub Kučera s tím, že připravovaná změna má být namířena především na mladou generaci závodníků, která má v současné době s jízdou na koni buď malé anebo žádné zkušenosti. „Budou tam samozřejmě i někteří, kteří jsou úspěšní teď a budou chtít pokračovat i do Los Angeles. Pokud by návrh zůstal tak, jak vypadá teď, znamenalo by to pro nás pravděpodobně dva oddělené týmy. Jeden pro Paříž 2024 a druhý pro Los Angeles 2028. To je opravdu smutná představa.“

Pro představitele UIPM je pozitivem i možnost sjednocení programu olympijských her a olympiády mládeže, na níž jízda na koni v pětibojařském programu chybí. Nahrazení jízdy na koni jinou disciplínou by mohlo přinést možnost závodit v kompletním moderním pětiboji i v mládežnických kategoriích.

Tisková zpráva UIPM.

Testovací reklama