Blíží se kongres, který rozhodne o budoucnosti moderního pětiboje

02.11.2022

Blíží se kongres, který rozhodne o budoucnosti moderního pětiboje

Už 12. a 13. listopadu proběhne dlouho očekávaný kongres, z něhož by mělo vzejít rozhodnutí, jak bude moderní pětiboj vypadat v následujících letech. Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM), jejíž představitelé se snaží prosadit nahrazení jízdy na koni novou, překážkovou disciplínou, si vyslechne také protinávrhy národních federací, jež usilují o zachování stávající podoby sportu, avšak s výraznými změnami pravidel. Jeden z nejzásadnějších předloží i Česká republika. „To, jakým způsobem jedná a rozhoduje mezinárodní unie, je pro řadu lidí, kteří jsou o tom schopní přemýšlet, absolutně neakceptovatelné,“ říká reprezentační trenér českých moderních pětibojařů Jakub Kučera. „Vedení unie je aktuálně úplně odtržené od podstatné části pětibojařské komunity, jejíž názor je zásadně odlišný. Snažíme se s tím bojovat, ale ten boj je opravdu velmi složitý.“

Jakube, hlavním tématem letošního kongresu bude hlasování o nahrazení jezdecké disciplíny. V čem tkví jeho největší kontroverze?
Mezinárodní unie je tu od toho, aby hájila zájmy svých členů. Otázkou je, jakých členů a kdo ti členové vlastně jsou. Aktuální situace je taková, že UIPM bude mít na kongresu 131 zemí, což je obrovské číslo, které je z pozice UIPM samozřejmě nutné držet. Na druhou stranu federací, které se aktivně účastní soutěží, je výrazně méně. 

Můžeš být konkrétnější?
Společně se zástupci hnutí Pentathlon United máme k dispozici konkrétní data. Celkem 76 národních federací se letos nezúčastnilo jediné soutěže započítávané do světového pětibojařského žebříčku. V rámci unie tak fungují národní federace, které objektivně nevyvíjí žádnou činnost. Vedení UIPM je drží při životě nejen proto, aby mohlo prezentovat moderní pětiboj jako celosvětově rozšířené sportovní odvětví, ale třeba i kvůli tomu, aby si prosadilo zájmy, které jsou z jeho pohledu správné. 

Stejná váha hlasu je jedna věc. Ale jsou tu i další nesrovnalosti, je to tak?
Můžeme doložit, že nejméně osmnáct národních federací, které mají aktuálně právo hlasovat na kongresu, nemá v rámci unie registrovaného jediného závodníka. A to v žádné disciplíně napříč všemi věkovými kategoriemi. To určitě nevrhá dobré světlo na celou unii a na to, jakým způsobem funguje její vedení. 

Souvisí dle tvého názoru s potřebou UIPM prosadit zrušení jízdy na koni i to, že se kongres znovu překvapivě koná online i přes to, že už neplatí dlouhodobá covidová omezení?
Z našeho pohledu neexistuje žádný objektivní důvod pro to, aby se kongres opět konal online. Možnost ovlivnění názorů jednotlivých delegátů nebo jejich hlasování při online volbě je významně větší, než když se kongres uskuteční osobní, prezenční formou tak, jak to ukládá statut UIPM. Vedení unie si svoje rozhodnutí uspořádat kongres online samozřejmě právně obhájí. Racionální důvody pro to ale nejsou. Jediný důvod je ten, aby si vedení UIPM prosadilo změny, které tlačí. UIPM vidí hlavní problém dalšího rozvoje moderního pětiboje v jízdě na koni. My ho naopak vidíme v dlouhodobé neschopnosti představitelů UIPM kompetentně řídit, efektivně prezentovat a úspěšně prodávat produkt, který se jmenuje Moderní pětiboj.

Každý člen Mezinárodní unie může na kongresu podat svůj návrh, k němuž se delegáti musí vyjádřit. Využije česká federace této možnosti?
Ano. Náš návrh je takový, že kongres zaváže vedení Mezinárodní unie, aby předložilo programové komisi Mezinárodního olympijského výboru (MOV) formát soutěží pro olympijské hry v Los Angeles 2028, který bude obsahovat jízdu na koni, byť s reformovanou nebo upravenou verzí pravidel. Tak, aby tento formát splňoval požadavky MOV, ale zároveň se neměnil charakter našeho sportu. 

Máš informace o tom, jak vypadají návrhy dalších národních federací?
Návrhů je víc než čtyřicet, některé z nich vznikly ve spolupráci s hnutím Pentathlon United. Je tam například návrh Britů na velmi úzkou spolupráci s Mezinárodní jezdeckou federací FEI. Hned několik federací navrhuje vyslovit nedůvěru celému vedení UIPM proto, že nepostupuje v souladu se statutem unie. Jsou to absolutně stěžejní návrhy, které ale bohužel mohou jen těžko projít.

Proč?
Síla hlasů těch diskutabilních federací je tak velká, že se prakticky nedá přehlasovat. Nicméně právníci na naší straně zjišťují, jestli účast těchto federací a jejich právo hlasovat na kongresu má vůbec oporu ve stávajícím statutu.

MOV se distancoval od tvrzení UIPM, že Mezinárodní pětibojařskou unii pověřil nahrazením jezdecké disciplíny jiným sportem. Pouze doporučil změny. Proč myslíš, že chce být UIPM tak radikální a jezdeckou disciplínu zcela nahradit překážkovou disciplínou, známou např. z pořadu Ninja Warrior?
Z našeho pohledu to může být business plán, na němž má největší zájem Organizační výbor olympiády Los Angeles 2028. Peníze hrají v obdobných případech často nejdůležitější roli. Zároveň by se představitelé UIPM zbavili disciplíny, kterou nebyli opakovaně schopni zabezpečit tak, aby byla úplně korektní, bezpečná a objektivní. Zajímavé na tom je, že společně s námi je na stejné názorové straně i pětibojařská federace Austrálie. A následující olympiáda bude v Brisbane. Z toho mi vychází, že pokud bude moderní pětiboj v olympijském programu, budou ho Australané v roce 2032 chtít s jízdou na koni. Ta situace je opravdu velmi složitá. 

Co tě na celé situaci nejvíc znepokojuje?
To, že stále jen velmi málo federací pracuje s plánem B. Že kongres rozhodne o nahrazení jízdy překážkovou disciplínou od roku 2025, v téhle podobě to vedení UIPM předloží MOV, ale ten moderní pětiboj do programu olympiády v Los Angeles 2028 stejně nezařadí. Z informací, které mám, mi tato varianta přijde nejlogičtější a bohužel nejpravděpodobnější. Ale nikdo si ji nechce připustit. V návrhu, který předkládá vedení mezinárodní pětibojařské unie na kongres je přitom popis překážkové disciplíny naprosto vágní. Je tam uvedeno jen to, že „překážková disciplína je závod, který se skládá z překonávání překážek ze startovní čáry do cíle, organizovaný jak pro jednotlivce, tak pro štafety, a soutěže UIPM kategorie "A" budou organizovány vždy jako závody "head-to-head". 

Obsah návrhu soutěžních pravidel obsahuje jen formulaci, že „prováděcí pokyny pro soutěže v překážkové disciplíně a všechny další podrobnosti potřebné pro organizaci, přípravu a průběh soutěží včetně parametrů překážek budou zveřejněny ve směrnicích UIPM pro soutěže v překážkové disciplíně." Taková směrnice ale vůbec neexistuje a z komunikace s vedením unie víme, že bude připravována až průběžně v letech 2023 a 2024. 

Máš informace o tom, jak celou situaci vidí představitelé MOV?
MOV vyzval pětibojařskou unii k zavedení změn, které povedou mimo jiné ke snížení nákladů na pořádání soutěží, zlepšení bezpečnosti, zvýšení dostupnosti a celosvětové popularity moderního pětiboje s důrazem na mladou generaci. Vedení UIPM prezentuje svůj návrh na nahrazení jízdy na koni překážkovou disciplínou jako jedinou možnost, jak zachránit místo pro moderní pětiboj v olympijském programu. Nechápou, že se vlastně snaží zajistit místo na olympiádě pro úplně jiné sportovní odvětví.

Nakolik reálně vidíš šance, že plán UIPM vyjde?
Představa, že vedení pětibojařské unie předloží programové komisi MOV návrh nové disciplíny, který nebude obsahovat žádnou bližší specifikaci pravidel, je pro mě neuvěřitelná. Vůbec si nedokážu zdůvodnit, proč by členové Výkonného výboru MOV měli zvednout ruku pro disciplínu, která aktuálně nemá soutěžní pravidla a ve které ještě neproběhla jakákoli oficiální soutěž. Členové Výkonného výboru MOV nemají žádnou garanci, je to pro ně obrovské riziko. Výsledkem tak pravděpodobně bude zdeformovaný pětiboj s překážkovým během, totálně rozhádaná Mezinárodní unie a vysoké riziko definitivního vyřazení pětiboje z programu olympiády 2028. 

Mezinárodní kongres

Mezinárodní kongres se uskuteční online formou ve dnech 12. a 13. listopadu. Na základě rozhodnutí kongresu musí vedení UIPM připravit do konce listopadu 2022 detaily soutěžního formátu moderního pětiboje pro OH 2028 a následně je předložit programové komisi MOV. Ta by návrh Mezinárodní pětibojařské unie měla v průběhu prosince zpracovat a předložit k posouzení Výkonnému výboru MOV, který následně rozhodne o tom, zda bude moderní pětiboj do programu OH 2028 zařazen či nikoliv. Toto rozhodnutí bude prakticky definitivní. Na přelomu září a října příštího roku pak plénum MOV rozhodnutí svého Výkonného výboru pouze potvrdí.

Testovací reklama