Jízda na koni

Obsahem této disciplíny je parkurové skákání. Závodník má v rámci soutěže za úkol překonat parkur s deseti překážkami, resp. dvanácti skoky (dva dvojskoky).

Dle pravidel UIPM musí parkur obsahovat v seniorské kategorii minimálně sedm skoků vysokých 110 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně "L".

 

Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník dvacet minut na seznámení s koněm včetně pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkuru v časovém limitu je ohodnoceno 300 pětibojařskými body. Všechny chyby na parkuru a překročení časového limitu je penalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot (např. porušení obrysu překážky: -7 bodů, odmítnutí poslušnosti koně: -10 bodů, pád koně či jezdce: -10 bodů, překročení časového limitu o 1s: -1 bod atd.).

 

V závodě štafet obsahuje parkur osm samostatných skoků, které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou v předávacím území. Chyby jsou opět penalizovány podle příslušných tabulek.

 

K posledním úpravám pravidel jezdecké disciplíny došlo v sezóně 2022. Nově je za pád koně či jezdce závodník okamžitě eliminován stejně jako za třetí odmítnutí poslušnosti. Nereaguje-li kůň na pobídky jezdce déle než třicet vteřin, přichází eliminace také. V případě, že jezdec není schopen koně kontrolovat, mají technický delegát a šéf jízdy v zájmu koně a jezdce právo eliminovat závodníka také, a to v jakýkoliv okamžik během opracování nebo na parkuru.

Testovací reklama